Velkommen til City of Light

City of Light er en platform - en parallel verden - med mødested i 5. dimension, hvor Star Beings, væsener, behandlere, shamaner, guru’er, guider mm. mødes og udveksler deres viden fra fortid, nutid og fremtid. Her samarbejdes på tværs og stor viden er samlet fra alle dimensioner. Kombinationen af viden fra mange forskellige forskellige behandlingstraditioner skaber en synergieffekt og nye unikke behandlingsformer opstår. Behandlinger i City of Light er derfor meget effektfulde. De alternative behandlere som er med i City of Light kan trække information ned ved hjælp af kanalisering og benytte denne viden i deres behandling.

City of Light er skabt af Golden Child energien og det var først i november 2014, at alternative behandlere fik adgang til City of Light. Det viste sig hurtigt, at der var tale om en helt ny tilgang til behandling og energiarbejde fordi den går ind og arbejder direkte med /støtter klientens egen grundliggende essens.

Alle der kommer i kontakt med Golden Child energien bliver berørt af den.

City of Light Skandinavien er et fællesskab af alternative behandlere i Skandinavien, der alle har adgang til viden, der ligger lagret i City of Light.

Behandlinger i City of Light er specielt velegnet, hvis du ønsker at skabe forandring i dit liv via energi-genopretning, stressforløsning, afbalancering og spirituel kanaliseret guidning. Der er fokus på forandring, og det at se fremad. Eventuelle traumer kan forløses blidt og enkelt.

Velkommen til City of Light!

Fred, Lys og Kærlighed
Charlotte Shanti
Caretaker and Channel for evolved Star Beings

Golden Child kanaliseret af Dil Bredholt, anker for Golden Child energien

Charlotte Shanti er Caretaker and Channel for evolved Star Beings. Hun har altid haft en god intuition og haft indre dialog med sine egne guider, men da der blev åbnet op for Golden Child energien i 2014 har hendes evner til at kommunikere med  energetiske væsener fra andre parallelverdener udviklet sig med stor hast. 

Hun blev udpeget til at være Caretaker for City of Light, dvs. en slags oldfrue, der passer på byen og på hvem der kommer der. Denne rolle har hun fået fordi hun besidder netop de evner, som kræves for at kunne påtage sig denne vigtige opgave. Hun favner alle med en ”ligetil og nede på jorden” facon og har med sin store rummelighed og gode jordforbindelse et oprigtigt ønske om at gå den sande vej i fællesskabets ånd.

Derudover har Chalotte Shanti fået lov til at kalde sig Channel for evolved Star Beings fordi hun evner at formidle enkle, tydelige og præcise budskaber til menneskene fra energetiske væsener på mange forskellige frekvenser og mange forskellige parallelverdener.

Gennem Charlotte Shanti og City of Light kan menneskene blidt blive ledt helt ind til deres egen kerne, hvor de solidt og trygt kan stå selv og fuldt ud være den de er.

Kanalisering

Paul McCarthy har kanaliseret St. Germain den 20. juli 2015.

St. Germain's perspectives on City of Light Scandinavia
From a bigger picture point of view. From a detached point of view I see a great awakening with this project ahead of others. It brings with it the realization that many things are more possible. It is the exploration of the unity of spiritual energies and realities married with human free will human imagination and human intention. It is ultimately to be a grounded project a physical project as well as a spiritual vision and therefore it is a creative process as well in so many ways. Creative in the sense that it is not to be dictated by guides and higher selves. It is not something that is to be installed as a set program without any choice you might say that it invites the human influence of those who are evolved enough to connect to it. It invites creativity - it invites choice. And of course it does because this is the flavour of the future for humanity. Great creative processes great choices. It is attracting super creative guides and star seeds by its energies therefore reaching out into the future you are to expect those who have a great contribution to make to be attracted to this. Also at the points of time where there is more of a grounded focus a physical location on earth is important to provide a clear portal of energies detached from past events on earth past energies past trouble spots shall we say energetic trouble spots on earth. And therefore yes be guided when the question of physical location becomes more important. Be guided to the place for it has to have purity and clarity. This is the flavour going forwards.

The Golden Child Energy
(This is) perhaps the most interesting question. It is a profound energy and most important for the future of humanity. The Golden Child Energy is equivalent to the evolution of humanity and future humanity. Future humans will carry great spiritual authority and personal power and they will also be much more integrated. Their experiences - their growth will be much more integrated. A concept that is quite hard for present day humans to understand. But because of this integration - a movement away from polarization towards integration - there is quite a different expression of humanity in the future which carries great authenticity - spiritual authority - personal power. In many ways The Golden Child Energy gives birth to groups of beings - groups of humans in the future such as the Essasani. The Golden Child energy is wrapped around the Essasani. Those future humans who will be a product of - a hybrid product of - the joining - the unity of humans and other extraterrestrials forming this new group who will be based in Orion. Such a combination of groups / species is common in the galaxy it is the way of evolution in many ways in many times.