The Golden Garden, Kreta

Opholdet på Asger Lorentzens fællesskab The Golden Garden på Kreta handlede om at integrere Lyra samarbejdsenergi i 12. Dimension.
Stedet og Templet kaldte på opgraderingen, som har været tilgængelig siden sommeren 2018, som følge af korncirkler og energiarbejde i Glastonbury, hvor mange danskere har været med.

Temple

The Golden Garden åbnede sig for den nye indstrømning og opgraderede sig og belivede sig. Den Gyldne Tidalders samarbejde handler om at være i Total Balance med sig selv og åbne sig for andres Totale Balance i sig selv. Udfra denne væren i sig selv og kærlig åbenhed for andre væsener skabes mirakler på indre og ydre planer. Fokus ligger på at bidrage til fællesskabet og ikke blot at høste og nyde frugterne. Vores forskellighed og evnen til at rumme den er nøglen og styrken til visdommen fra Lyra.

Seaview


Der blev kodet krystaller med den 12. Dimensionelle Lyra indstrømning. Samarbejdsenergien fra Lyra er nu tilgængelig for de besøgende på The Golden Garden. Du kan mærke energien og tage imod den via billederne som er taget dels om morgenen efter indstrømningen og i dagene efter.

Crystals

Tak til The Golden Garden og caretakers for den utroligt åbne, nysgerrige og hjertevarme modtagelse på Kreta.

Til de af jer, der ikke kommer til The Golden Garden i nær fremtid, men som gerne vil mærke det jeg beskriver i teksten, er der mulighed for at modtage indstrømningen via to kodede krystaller med indstrømningen 11D og 12D Lyra, som kan købes i webshoppen

MountStrombolos

Fred, Lys og Kærlighed
Charlotte Shanti
Caretaker and Channel for evolved Star Beings
Comments