Golden Age Master Class 2021


The ethereal community City of Light has developed an advanced master class in the high-frequency energies of the Golden Age 5th dimension together with Golden Child Energy.

Join us on an exciting Ascension journey into the Golden Age. It will be your personal journey, which is completely unique in that it is based purely on the 5th dimension. City of Light has developed simple healing and balancing methods that you learn to apply on yourself and others. The training is therefore for both therapists and participants who are not therapists.

The unique City of Light energy frequency healing is both gentle and powerful at the same time. We work with high frequency crystal tools encoded in City of Light.

The master class is for all interested who feel attracted to it and wishes to join.

The theory and manual are simple and easy to understand.

The techniques can be easily acquired by anyone and they are adapted to your special abilities.

Dates for modules

The Golden Age Master Class has 8 module weekends.

For 2021 modules and weekends in Denmark are as follows

Module 1 POWER on 29-30 May
Module 2 ACTIVATION 1 on 26-27 June
Module 3 ACTIVATION 2 date is on the way
Module 4 COMMUNICATION 1 on 14-15 August
Module 5 COMMUNICATION 2 on 18-19 September
Module 6 ENERGY on 23-24 October
Module 7 AWARENESS 1 on 27-28 November
Module 8 AWARENESS 2 date is on the way

Read reviews of the master class at the bottom of the page.

Purpose


The purpose of the Golden Age Master Class is to help you realize and manifest your life mission. This in collaboration with star beings from the Milky Way and further out in the universe. We work in high frequency energies inside the ethereal City of Light community with the Golden Child energy.

Would you like to develop
POWER and stand in your own unique energy frequency
ACTIVATION of your inherent star knowledge
COMMUNICATION with all beings
ENERGY healing, transformation and harmonization
AWARENESS about your inner and outer universe

Would you like to
• be integrated in your life mission
• be activated and realise your place in the universe
• be transformed into your special energy frequency
• be a part of all these new methods and treatments

then this master class is just the thing for you.

In a playful and creative way you will learn to combine your abilities and the techniques you already know with a number of completely unique and gentle but effective treatments.

You learn tests and balances that you can use on clients, friends and family. You can follow the training either as a private person or as a therapist with the opportunity to apply to participate in the final exam and certification as Golden Age City of Light Therapist.


ThePortal-JeanLuc
The Portal by Jean Luc from Hawai'i

The master class includes


POWER
There are innumerable lightships and ethereal communities working to connect with you in the 5th dimension. Their mission is to support you and the earth in ascending to the energies and frequencies of the Golden Age. City of Light is such a community consisting of scientists and therapists from many dimensions.

Work in progress with the translation into English…

Hvem er du? Under uddannelsen vil du opdage nye ting omkring hvem du i virkeligheden er både som menneske og som stjernevæsen. Golden Child energien styrker dig i ”det, du er”. Du vil gennemleve en personlig POWER proces, der allerede starter på Modul 1 og så bliver opbygget med mange forskellige facetter igennem hvert modul.

Krystalværktøjer kodet i City of Light For at formidle energier og frekvenser 100% nøjagtig bruger City of Light kodede krystalværktøjer. Det sikrer, at du modtager højfrekvente energier og frekvenser direkte fra kilden.

Energi og frekvenslære Du vil blive bevidst om, hvor energier og frekvenser kommer fra og i hvilken kvalitet. Efterhånden som Den Gyldne Tidsalder åbner sig er det vigtigt at du udvikler en skelneevne i forhold til tilbud om energier og frekvenser så du kan vælge dem, der støtter og styrker dig i din egen unikke energi- og frekvenssammensætning.

Golden Child Aspects (følelsessæt)
Krystalværktøjerne til dette modul balancerer og healer fortidige mønstre og følelser og giver personlig power, så du står godt i dig selv. De er alle aspekter af Golden Child energien.

Power styrker dig i din kerne ”det, du er”
Focus skærper dit sind
Peace giver fred i tanker, ord og handling
Love skaber kontakt til den universelle kærlighed
Light varmer som solens stråler eller en moders kærlighed

Etik
Vi gennemgår og drøfter, hvad der er etisk korrekt og god skik.

AKTIVERING


12 chakra Vi bevæger os igennem de 12 chakra med Ærkeenglene Metatron og Sandalphon og får dem godt integreret. Vi udforsker, hvilke opgraderinger, der ligger for vores energisystem både generelt og personligt.

12 DNA strenge og Lyskroppen Vi går i dybden med at aktivere den viden du er klar til at integrere fra dit DNA og på epigenetisk niveau. Du får opgraderet din lyskrop (merkaba) som gør at det lettere og hurtigere for dig at rejse til andre dimensioner og parallelverdener.

Golden Implant Termination Vi arbejder med de forhindringer du måtte opleve på Golden Ascension vejen. En af dem kan være fastlåste følelser eller ”alien implants”. Hvis dette er tilfældet, så vil vi arbejde med at få dem opsporet, afmonteret, nedbrudt og opløst. De traumer og fysiske skavanker, der måtte være opstået pga. implants vil blive helet. Formålet er, at du bliver bevidst om de forhindringer du oplever og får en konkret oplevelse af, hvad der kan gøres på kort og lang sigt for at overkomme dem.

KOMMUNIKATION


Dimensionerne Vi rejser igennem dimensionerne sammen med City of Light og opdager de bevidsthedslag de hver især indeholder. Bevidsthedslag, der bevirker at vi vågner op til flere facetter af os selv og det univers vi lever i. Vi udforsker din personlige transformation til multi-dimensionelt væsen.

Golden Communication Set Vi arbejder med et helt nyt kommunikationsværktøj, så du kan kommunikere med alverdens væsener på lyssprog og andre kommunikationsformer. Vi bygger videre på de evner du allerede har med clairvoyance og kanalisering. Hvis du ikke kan mærke, se eller høre energier og frekvenser, så er denne uddannelse lige noget for dig. Vi arbejder med at finde ud af, hvordan din unikke evne fungerer og hvordan du kan anerkende og bruge den. Vi er nemlig af den overbevisning, at der er mange måder at sanse Den Gyldne Tidsalder på.

Golden Light Network Du synkroniseres med den Gyldne Tidsalders lysnetværk. Formålet er, at du forbindes med lysnetværket, og at de energier du indtil nu har arbejdet med synkroniseres og fintunes til Den Gyldne Tidsalder. Ved at synkronisere dine energier vil andre lettere kunne få adgang til energierne via lysnetværket. Jo flere vi er, der bevidst arbejder med den Gyldne Tidsalders lysnetværk, jo mere udbygges og forstærkes det. Dette vil hele tiden bringe den Gyldne Tidsalder tættere på jorden og alle dens væsener. 

Golden Time Space Du lærer hvordan du kan restituere ovenpå højfrekvent energi- og frekvensarbejde. Du vil få anvist et særligt rekreationssted i City of Light, hvor hver oplevelse er unik. Som navnet antyder ligger stedet i Den Gyldne Tidsalder udenfor tid og rum. Der balanceres efter energiarbejde ved at nulstille energifeltet indenfor 

1) De lette og luftige energifrekvenser, og de tunge og kraftige energifrekvenser.

2) Det følelsesmæssige og psykiske område på henholdsvis det fysiske og det æteriske plan.

Vitalisering For at give din krop de bedste betingelser for at håndtere alt det nye, som uddannelsen tilbyder er det vigtigt at din krop kan følge med. Vital krystalværktøjet hjælper dig med vitalisering helt ned på celleniveau for at sikre optimal optagelse og udskillelse.

ENERGI


Golden Child Energy er en af de mest kraftfulde og neutrale healingsenergier. Det er Den Gyldne Tidsalders multi universielle healingsenergi. Du lærer at forbinde dig med den og bruge dens healingskraft til dig selv og andre.

Kreativitet Her halvvejs i uddannelsen er det vigtigt at nedbringe, hvad der måtte være af mental stress for at frigive dit fulde kreative potentiale. Krystalværktøjet Anchor hjælper dig med virkelig at forankre dig i en kerne af ro og mentalt overskud.

Kodning af krystaller og energimedicin Du lærer at lave højfrekvente energikodninger i krystaller ved hjælp af Golden Child Energy Frequency kodningsplader. Du kan bruge dette helt unikke værktøj til dig selv eller i sessioner med klienter.

BEVIDSTHED


Andromeda Galaksen Jorden er i Mesterlære hos Andromeda Galaksen. Du vil også komme i Mesterlære og blive forbundet til denne visdom og tuningsfrekvens, der konstant strømmer fra Andromeda. Den mest berømte er den vi kender som Kristus eller hjerte chakra energien.

Lyra krystallinsk natur energi Efterhånden overgår vi til krystallinsk struktur i vores energi- og frekvenssystem. Vi skal hver især fungere som unikke højfrekvente krystaller og formidle Den Gyldne Tidsalders principper. Med hjælp fra City of Light vil dette stå mere klart for dig i løbet af uddannelsen, hvor vi bl.a. arbejder med krystallinsk natur energi fra Lyra.

Lyra samarbejdsenergi Et af de vigtigste principper fra Den Gyldne Tidsalder er evnen til at samarbejde med alle mulige mennesketyper og væsener. Det er en del af uddannelsen at du lærer at stå i dig selv i Total Balance og lærer at åbne for dem, der er forskellige fra dig selv og som du tidligere ikke ville overveje at arbejde sammen med. Vi bruger Lyra’s unikke samarbejdsenergi i 12. dimension som vil støtte dig i bedre samarbejder med andre i dit daglige liv her på jorden.

Praktisk Information


Datoer 2021
Modul 1 POWER den 29.-30. maj
Modul 2 AKTIVERING 1 den 26.-27. juni
Modul 3 AKTIVERING 2 dato er på vej
Modul 4 KOMMUNIKATION 1 den 14.-15. august
Modul 5 KOMMUNIKATION 2 den 18.-19. september
Modul 6 ENERGI den 23.-24. oktober
Modul 7 BEVIDSTHED 1 den 27.-28. november
Modul 8 BEVIDSTHED 2 dato er på vej

Dette giver 18 hele undervisningsdage fra kl. 9-17 i alt 128 undervisningstimer.

Der er afsat god tid til at træne alle tests og procedurer på dig selv og dine medkursister.

Undervisningsmateriale - fra teori til praksis
For hvert tema modtager du en manual med teori, der består af unikke tekster Charlotte Shanti har hentet fra City of Light i 5. dimension. Teorien bliver omsat til praksis via kinesiologiske tests og balanceringer igennem forskellige procedurer.

Hvis du ikke kan muskelteste med kinesiologi, så lærer du en simpel test eller du kan medbringe dit pendul og bruge det.

Efter hvert modul er der hjemmearbejde.

Vi arbejder med højfrekvente krystalværktøjer kodet i City of Light for at ramme energier og frekvenser 100% i tests og balanceringer.

Krystalværktøjerne udlånes på kursusdagene. Hvis du ønsker at beholde enkelte eller hele sættet efterfølgende kan de tilkøbes med rabat.

Golden Age City of Light Therapist certificering
Hvis du ønsker at blive Golden Age City of Light Therapist (behandler i City of Light) kan du søge om at komme til eksamen som afslutning på de 8 moduler.

Det forudsætter, at du i forvejen har 100 undervisningstimer i relevante behandlingsformer som f.eks. healing, clairvoyance, kropsbehandling, kinesiologi eller andet. Dokumentation påkræves og skal godkendes. Det er et krav at du har de krystalværktøjer, som vi arbejder med på uddannelsen.

Under forløbet skal du gennemføre 20 klientforløb á 2-3 behandlinger. Det må gerne være personer, som du arbejder med i forvejen eller som du kender i forvejen. Anonymiseret journalføring påkræves.

Eksamen består af en praktisk del, hvor du udfører test og balancering i City of Light.

Undervisere
Underviserne er alle integrerede i deres Monad (virkelige Selv) i 9. dimension og de har været igennem gennemgribende Golden Ascension aktiveringer.

  • Charlotte Shanti, Golden Age Transformation Teacher, Kinesiolog RAB og Instruktør i Danske Kinesiologer.
  • Dil Bredholt, Anchor for The Golden Child Energy.
  • Corinn Sandhoff, Golden Age City of Light Therapist, Biopat.

Uddannelsen er udviklet af Charlotte Shanti i samarbejde med City of Light via kommunikation igennem dimensionerne.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til uddannelsen i City of Light, der er forankret i Den Gyldne Tidsalder.

Fred, Lys og Kærlighed
Charlotte Shanti
Golden Age Transformation Teacher
Starseeds City of Light Scandinavia
kontakt@city-of-light.dk

Anmeldelser af Golden Age Master Class


Bettina fortæller


Fra dag ét oplevede jeg en skøn blanding af spændende og øjenåbnende teori, blide behandlinger og oplevelser med de vildeste energier, som jeg ikke havde været i berøring med tidligere. Under kærlig guidning fra de tre vidunderlige, indsigtsfulde og dygtige undervisere, Shanti, Dil og Corinn befandt jeg mig (og jeg er sikker på, at jeg kan tale for alle mine medkursister) i et trygt undervisningsmiljø, hvor det var okay at være lige som man er.

Jeg kan varmt anbefale dig denne uddannelse, for du er på en rejse og dette kursus er byen du MÅ opleve. Den er ulig andre byer du nogensinde vil møde, da den er så unik og banebrydende. Du vil aldrig fortryde det, hvis du vælger at gøre holdt her.

Jeg tænker også på, om jeg overhovedet behøver rejse videre.

Min største taknemmelighed til Shanti, Dil og Corinn.

- Bettina Marup-Dalsten

Elenor fortæller


Jeg har lige afsluttet Golden Age Master Class uddannelsen.

Det har været en helt fantastisk rejse gennem en yderst professionelt tilrettelagt undervisning af et virkelig spændende stof.

Trods det er dybe processer der bliver undervist i er de meget enkle og lette at lære.

Jeg anbefaler på det varmeste Golden Age Master Uddannelsen

- Elenor


Aischa fortæller


Kan virkelig varmt anbefales.

Bruger City of Light på mange forskellige måder i mit energiarbejde.

Det er selvudvikling på rigtig mange områder, hvor jeg blev styrket i at være det jeg er.

Samtidig fik jeg nogle fantastiske redskaber i kodede krystaller der skaber direkte hjælp fra City of Light.

Jeg bliver hurtig afbalanceret og healet især når jordforbindelsen ryger ind imellem.

Super oplevelse

šŸ˜ŠšŸ’œšŸ’— Aischa

Bente fortæller


Jeg vil her med glæde udtale mig om min oplevelse og nytteværdi af at tage uddannnelsen til "Golden Age City og Light Therapist" Inden jeg begyndte på uddannelsen til Golden Age City of Light Therapist (GACOL Therapist∞) ledte jeg igennem de seneste år konstant efter "hvem er jeg". Det begyndte faktisk for alvor efter en stresssygemelding for 13 år siden, at jeg blev mere interesseret i det. Min arbejdsmæssige baggrund er drikkevandsspecialist gennem mange år, zoneterapeut i ti år og kinesiolog i seks år.

Mit første bekendtskab med City of Light var Starseeds Meetings med Charlotte Shanti. Det var lige noget for mig - her begyndte jeg for alvor at finde ind til mit Højere Selv, det som jeg er kommet her på Jorden til at bidrage med og samarbejde om. Mit livsformål! Efter jeg arbejdede i dybden i samarbejde med City of Light med mit livsformål og endnu mere gennem uddannelsen, er mit liv blevet så meningsfyldt. Jeg har lykkefølelsen med mig, og hver gang jeg tager det næste skridt på min unikke livsvej, kommer der en ny bølge af lykke ind over mig. Mit ønske er, at alle mennesker får mulighed for at finde deres Højere Selv - det vil være til alt og alles bedste - det er ren kærlighed og egenomsorg. Moder Jord, natur, dyr, mennesker, det enkelte individ, ja alle væsner trænger gevaldigt til opmærksomhed og omsorg. Alt dette kan ske og lade sig gøre gennem de kærlige samarbejdsenergier i City of Light.

Kort tid efter uddannelsens afslutning bliver jeg uden, at jeg tænker over det, ført hen til opgaver, som det er meningen jeg skal arbejde med, og nu på en ny måde her i den gyldne tidsalder, hvor vi befinder os. Det handler om vand for mit vedkommende og alt det vand kan i samarbejde med os. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg blev inviteret af City of Light til at være med. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville have været uden.

Klienter melder tilbage på balancering med 12 chakrastenen, at hverdagen bliver lettere at finde rundt i, den flyder mere frit. En meldte tilbage dagen efter hun havde været til en session, at hun lige pludselig kunne give til genmæle og føle respekt og værdighed omkring sig, en helt ny situation for hende.

Total Balance blev den anden dag brugt til korrektion for reaktive muskler og klienten mærkede tydelig aktivitet i kæben, maven og hoften. Det tog kun et øjeblik at få skabt balance, hvilket er typisk for balanceringer med City of Lights værktøjer. Mine klienter nyder godt af det og jeg i høj grad som kinesiolog og zoneterapeut. Den gule meridiansten er med, når jeg giver zoneterapi, energiflowet flyder lettere, er min konstatering.

TAK til City of Light og Shanti, der gør et uundværligt stykke arbejde for vores alles bedste. I kærlighed og vandets tegn Bente Fisker

Linda fortæller


I dag har jeg (Linda Larsen) taget uddannelsen i Golden Age Master Class - Den Gyldne Tidsalders
Starseeds Mesterlære šŸ™šŸ˜

Vi er det første hold på 8 fantastiske sjæle i Skandinaven der er udlært i denne fantastiske uddannelse šŸ’œ

Man kan arbejde i alt og der er ingen grænser. I menneskets tanker, smerter, organer, medianbaner, celler og dna. I alt indeni og udenpå.

Vi kan også arbejde i

Dimensionerne, suse op og ned i de forskellige dimensioner alt efter hvad vi skal arbejde med.
Tidligere liv og arkiver. Vi kan få budskaber i fortid, nutid og fremtid.
Balancering af 7 og 12 chakra systemerne.
DNA balancering.
Rense kroppen for giftstoffer.
Fjerne implantater, der kan sidde i auraen.

Vi bruger teknikken kinesiologi til at teste og speciel indkodede krystaller til at balancere med.

Vi koder vitaminer, mineraler, urter og meget mere efter test på kroppen ind i vand, krystaller og hvad der ellers ville være brug for.

Har været i forskellige galakser og universet og er kommet i mesterlære i Andromeda.

Der er meget mere i denne uddannelse men så skulle jeg skrive en bog šŸ˜Š

Jeg takker City of light og Golden Child energien for at komme ind i mit liv šŸ™ā¤ļø

Jeg takker af hele mit hjerte mine lærere Charlotte Shanti, Dil Bredholt og Corinn Sandhoff Pedersen for de smukkeste energier og de arbejdsværktøjer vi har lært ā¤ļø

Det har været en kæmpe rejse.

Nu mangler jeg bare min eksamen 10/7 så jeg kan få mit Certifikat šŸ™

Mianne fortæller


Jeg har nu afsluttet uddannelsen Golden Age Master Class og kan varmt anbefale den.

Jeg har tidligere købt mange af de kodede krystaller af Charlotte Shanti og har været med på flere af hendes kortere kurser. Jeg har dog ikke rigtig vidst hvordan jeg skulle arbejde med de kodede krystaller - udover at gå med dem i lommen.

Uddannelsen giver en fantastisk indsigt i hvordan man kan arbejde med stenene, både til sig selv og andre og hvordan de arbejder.

Charlotte Shanti har kodet dem i samarbejde med vise lysvæsener i City of Light. Disse lysvæsener har stor viden og forståelse for den proces og udvikling vi mennesker går igennem for at udvikle os og hæve os og jorden til 5. dimension. Den viden er kodet ind i stenene og stenene arbejder hurtigt og effektivt med os og voresproblemer og udfordringer. Der er kodet så høj intelligens ind i de kodede krystaller, at de kan se hele ens liv - og tidligere liv - og fremtidige liv. De kan scanne en, prioritere opgaver og planlægge rækkefølgen af de behandlinger, der hjælperen i ens udvikling.

Man behøver ikke at tale længe om sine problemer og udfordringer.

Man behøver ikke føle al den sorg og smerte, der kan ligger gemt.

Man skal "bare" åbne op og give slip.

Der kan selvfølgelig godt komme en reaktion af en healing / behandling - en udrensning, men det foregår hurtigere med disse højfrekvente krystalværktøjer.

Det er den ny tids healing/behandling.

Som behandler synes jeg, at det er en dejlig, nem og hurtig måde at arbejde på - og meget effektiv. Jeg har selv gået vejen og fået alle behandlingerne under uddannelsen.

Jeg føler, at der er sket en stor transformation med mig og glæder mig til at give det videre til andre i kærligt samarbejde med lysvæsener i City of Light.

af Mianne Munch
We use cookies. The EU wants to make sure that you are aware of this. Please accept or reject the cookie scripts. Peace, Love and Light